Post

Odszkodowanie a zadośćuczynienie - jaka jest różnica?

W przypadku szkód niematerialnych (np. obrażeń ciała), odszkodowanie jest specjalnym rodzajem odszkodowania, o które może ubiegać się strona poszkodowana. Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie uszczerbku na zdrowiu psychicznym, fizycznym lub moralnym poszkodowanego.

Są to rodzaje odszkodowań:

  • - Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia - Jego celem jest zrekompensowanie poszkodowanemu trwałego lub czasowego pogorszenia stanu zdrowia.
  • - Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego - Może być przyznane osobie, która naruszyła jedno z dóbr osobistych.
  • - Zadośćuczynienie za śmierć lub kalectwo osoby bliskiej - Zadośćuczynienie może być przyznane najbliższym członkom rodziny, jeżeli śmierć nastąpiła na skutek choroby lub uszkodzenia ciała.

 

Sprawdź: Firmy odszkodowawcze - Ranking i skontaktuj się z wybraną przez siebie kancelarią specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań i rekompensat dla poszkodowanych we wszystkich tych przypadkach.

składanie dokumentów do kancelarii

Jakie są kroki aby ubiegać się o odszkodowanie?

Po zdarzeniu można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czas, w którym poszkodowany może zgłosić roszczenie o odszkodowanie do podmiotu odpowiedzialnego za skutki szkody, czyli najczęściej do ubezpieczyciela. Termin przedawnienia, zwany również terminem. Kodeks cywilny reguluje termin, w którym można dochodzić odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Przepisy te są bardzo korzystne dla osób poszkodowanych. Warto rozważyć możliwości, jakie daje obowiązujące prawo, aby mieć pewność, że otrzymamy odpowiednią kwotę odszkodowania, nawet jeśli od zdarzenia minęło wiele lat.

Gdzie mogę uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowania wypłacają różne podmioty - osoby prawne lub fizyczne, które wyrządziły szkodę. Pracodawcy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą zaoferować pewne odszkodowanie pracownikom, którzy zostali poszkodowani w wypadkach przy pracy. Osoba, która spowodowała szkodę, mogła wcześniej wykupić polisę u ubezpieczyciela. W takim przypadku ubezpieczyciel może być odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania. Ofiary wypadków drogowych mogą ubiegać się o ubezpieczenie OC sprawcy. Właściciel pojazdu, który spowodował kolizję. Ubezpieczyciele mogą również oferować inne polisy, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne.

Istnieje wiele sposobów na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie. Może ono być wypłacone jako odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta, zarówno uzupełniająca jak i z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku, gdy osoba zginie w wypadku, firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie lub rentę najbliższym krewnym. W ramach odszkodowania mogą być również pokryte koszty pogrzebu.

Pomoc naszej Kancelarii może pomóc poszkodowanemu w uzyskaniu godziwego odszkodowania, nawet wielokrotnie wyższego niż gdyby starał się o odszkodowanie na własną rękę. Dodatkowo proces ubiegania się o należne pieniądze będzie prostszy, mniej stresujący i mniej ryzykowny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie w Gdańsku lub Warszawie, Poznaniu Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Krakowie lub innym mieście w tym kraju. Oferujemy profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz wsparcie prawne na wszystkich etapach współpracy.