AnotherWorld
Backword ! - Wersja do druku

+- AnotherWorld (http://awmc.pl)
+-- Dział: Strefa na luzie (http://awmc.pl/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Dział: Rozrywka (http://awmc.pl/forumdisplay.php?fid=27)
+---- Dział: Gry i zabawy (http://awmc.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+---- Wątek: Backword ! (/showthread.php?tid=785)

Strony: 1 2 3 4 5


Backword ! - LePolski - 18-07-2015

Zabawa polega na tym że piszecie słowo od tyłu, np. Ja napisze krowa i osoba pode mną pisze to od tyłu.  Osoba która napisze te słowo od tyłu daje swoje słówko zeby

Ja zaczynam.


Konstantynopolitańczykowianeczka


RE: Backword ! - Sintiia - 19-07-2015

Akzcenaiwokyzcńailoponytnatsnok wtf :d
Metylohydroksypropyloceluloza


RE: Backword ! - Zuzanka360 - 19-07-2015

Azolulecolyporpyskordyholytem
hemogluksocezofransonitropodtlenkodezoksyrybonukleozofahagaratokordylieramina - wspolczuje osobie niże, najdłuższe słowo w języku polskim


RE: Backword ! - T98 - 19-07-2015

animareilydroktaragahafozoelkunobyryskozedokneltdoportinosnarfozecoskulgomeh Yeeahh jezyk >-< 2/10 kappa
Wyindualizowanie ,coś prostszego dla innych zeby


RE: Backword ! - Zuzanka360 - 20-07-2015

einawozilaudniyW
Hermafrodytyzm


RE: Backword ! - Kiwiniwi - 22-07-2015

mzytydorfamreH

bałwochwalstwo A coś prościutkiego


RE: Backword ! - Zuzanka360 - 22-07-2015

Owtslawhcowłab
KoloruKoralowego - 2 słowa, ale cóż


RE: Backword ! - Kiwiniwi - 22-07-2015

ogewolaroKuroloK
KobyłaMaMałyBok Taki mały troll zeby


RE: Backword ! - T98 - 22-07-2015

kobyłamamałybok
Wyindywidualizowana konstantynopolańczykuwieneczka Powodzenia


RE: Backword ! - Kiwiniwi - 23-07-2015

akzceneiukyzcńaloponytnatsnok anawoziladiwydniyW
Heksakosjoiheksekontaheksafobia (Lęk przed liczbą 666 )